Sökning: "barn förhör"

Visar resultat 26 - 28 av 28 uppsatser innehållade orden barn förhör.

 1. 26. "Vet du skillnaden mellan att ljuga och tala sanning?" : Att förhöra ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Erika Blom; Fredrik Nilsson; Johanna Takki; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Denna rapport skrivs som ett fördjupningsarbete vid polisutbildningen i Umeå. Rapportens huvudsakliga syfte är att belysa hur ett förhör med barn skall genomföras ur polisiär synvinkel för att bli så tillförlitligt som möjligt. LÄS MER

 2. 27. Bevisvärdering av barns utsagor i sexualbrottsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eleonora Johansson; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mål om sexuella övergrepp mot barn utgör barnets utsaga ofta den huvudsakliga bevisningen för åklagarens åtal. På grund av brottets karaktär är det sällsynt att det finns några direkta vittnen till övergreppen eller någon form av teknisk bevisning som direkt styrker vad barnet berättar. LÄS MER

 3. 28. Barn som brottsoffer. Misshandel och sexuella övergrepp mot barn i hemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Mossberg; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det farligaste stället ett barn kan vistas på anses av många vara hans/hennes hem. Detta hade för ett halvt sekel sedan varit ett kontroversiellt påstående eftersom vare sig barnmisshandel eller sexuella övergrepp mot barn begångna av föräldrarna då direkt utgjorde erkända problem. LÄS MER