Sökning: "barn förhör"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade orden barn förhör.

 1. 6. Bevisvärdering av barnförhör i utsagemål - En diskussion utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Barnförhör; bevisvärdering; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1998 hittades fyraårige Kevin död. Två bröder, som vid tiden var fem och sju år gamla pekades ut som ansvariga. I dokumentären ”Fallet Kevin” gjord av Dokument inifrån, uppdagades stora brister i förhören med de två bröderna. LÄS MER

 2. 7. Det manliga brottsoffret : En studie om balansgången mellan den förväntade styrkan hos maskuliniteter och den ideala svagheten hos brottsoffret

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Frida Augustsson; Carolina Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Maskulinitetsgörande; ideala offer; polisförhör; viktimologi; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : I samhället tycks det råda konsensus kring att alla brottsoffer ska känna samhällets stöd. I praktiken tycks dock samhällets definition av brottsoffer främst inkludera kvinnor och barn. Det som synliggörs är en brottsofferdiskurs där mannen inte tycks tillmätas samma offerstatus som kvinnan. LÄS MER

 3. 8. Sätt barns rättigheter i centrum - En analys om eventuella brister i förhör med barn utsatta för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophia Werner; [2015]
  Nyckelord :Samverkan; Processrätt; Straffprocessrätt; Barn; Förhör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är viktigt att ha en fungerande lagstiftning för att kunna ge barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ett bra rättsligt skydd. FN:s kommitté för barnets rättigheter om Barnkonventionens genomförande, riktade kritik mot Sverige för att inte leva upp till barnets bästa. LÄS MER

 4. 9. Barn som bevittnat våld i nära relation - brottsoffer, men inte målsägande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Larsson; [2015]
  Nyckelord :Bevittnat; våld; barn; målsägandestatus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har inte barn som bevittnat våld i nära relation målsägandestatus, d.v.s. straffrättslig status som brottsoffer, något som kritiserats av FN:s barnkommitté. LÄS MER

 5. 10. Kan en lita på ett barn? - Om barns utsagor och bedömningen av deras trovärdighet då de utsatts för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Hansson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; rättssociologi; straffrätt; criminal law; barn; sexuella övergrepp mot barn; barns vittnesmål; bevisvärdering; trovärdighet hos barn; rättspsykologi; vittnespsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker barns trovärdighet som målsägare i sexualbrottsmål. Ämnet är särskilt känsligt då det pågår en känslostormande samhällsdebatt som följd av ett flertal uppmärksammade fall i vilka övergrepp inom den svenska förskolan avslöjades. LÄS MER