Sökning: "barn fritidsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden barn fritidsvanor.

 1. 1. Fritidsvanor hos socialt utsatta barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Torbjörn Kalin; [2018]
  Nyckelord :child abuse; child neglect; organized leisure time activities; CTQ; SDQ; Övergrepp mot barn; försummelse av barn; strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter; CTQ; SDQ;

  Sammanfattning : Strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter, SLF, har ett starkt samband med positiva utfall i ett livslopp. Samtidigt är ostrukturerade fritidsaktiviteter starkt relaterade till negativa utfall i ett livslopp. LÄS MER

 2. 2. Progressiv Fritid : Meningsfull fritid ur ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonathan Madeland; Olle Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Klasskillnader; Meningsfull fritid; Social reproduktion; Likvärdiga möjligheter; Fritidshem;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid för barn, hur dessa förhållningssätt står emot föräldrar inom medel- och arbetarklassen, och om fritidspedagoger använder verksamheten för att skapa likvärdiga möjligheter för barn att generera utbildningsfrämjande resurser. Barn rustas olika inför framtiden beroende på vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i vilket föreslår en inbyggd orättvisa i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Skogspromenad vs. dataspel : en jämförelse av barns friluftsvanor på fritiden i innerstad och förort

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Hjelm; Akhila Söderberg; [2010]
  Nyckelord :friluftsliv; fritidsvanor; fritiden;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur kontakten med friluftsliv på fritiden ser ut hos 12- åriga barn som är bosatta i Stockholms innerstad och förort.FrågeställningarI vilken omfattning utövar barn friluftsliv på fritiden?Vad för slags friluftsliv utövar barn på fritiden?Vad har barn för inställning till friluftsliv? Finns det några skillnader mellan barn i innerstad och förort?    MetodVi har gjort en kvantitativ enkätstudie. LÄS MER

 4. 4. Läsning, viktigt i barns utveckling : en jämförelse av barns läsvanor under en tioårsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna Molin; Emelie Larsson; [2009]
  Nyckelord :Läsvanor; barn; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läsning handlar inte bara om att klara av att läsa en skönlitterär bok. Läsningen har en viktig roll inom alla skolans ämnen och är en viktig del genom hela livet för att kunna delta och fungera väl i vårt samhälle. Debatter runt barns läsning och läsvanor är ständigt återkommande. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Tyringe - Hur fysiskt aktiva är pojkar respektive flickor?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Emil Ohlsson; Jimmy Lagerkvist; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna forskning handlar om barn och ungdomars fysiska aktivitetsgrad. Syftet med denna forskning är att kartlägga barn och ungdomars fysiska aktivitetsgrad och koppla detta till rekommendationer kring fysisk aktivitet för barn och ungdomar. LÄS MER