Sökning: "barn identitet skola"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden barn identitet skola.

 1. 1. Jämställdhetsarbete i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Donja Khodr; Malin Kempe; [2022]
  Nyckelord :Genus; genussystem; genuskontrakt; jämställdhet; kollegialt arbete; kompensatorisk pedagogik; professionsperspektiv; lärare; skolledning; strategier;

  Sammanfattning : Jämställdhet är en central del i demokratin, och brist på jämställdhet har en påverkan på samhällsutvecklingen. Skolverksamheten är en central utgångspunkt i denna utveckling och har som uppdrag att fostra goda demokratiska medborgare som värnar om jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag och vem blir jag? : En fallstudie om övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margareta Högberg; [2021]
  Nyckelord :Special education; Preeschool class after-school care; interviews; identity forming; inclusion; interviews; transition; obstacles and opportunitiesr; Specialpedagogik; förskoleklass fritidshem; intervjuer; identitetsformering; inkludering; övergång; hinder och möjligheter ö;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight opportunities and obstacles for children to develop a positive identity after the transition from preschool to preschool class and school-age educare. Previous research shows that an individual's perceived identity changes when transitioning to new contexts, which often entails new roles and new positions. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas barns identitetsskapande av skolan och sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linn Onishi; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; skola; identitet;

  Sammanfattning : Bland dagens barn kan inflytandet från sociala medier inte bortses ifrån. Denna studie har studerat hur barns (10–11 år) identitet påverkas av såväl skolans miljö som av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Barns sociala samspel på skolgården : En kvalitativ studie om barns lek på skolgården utifrån socioekonomiska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malek Zaitoun; Johan Anhari; [2020]
  Nyckelord :Recreation center; schoolyard; play; socio-economic status; social interaction; play arena; identity; relationships; play actions; access strategies; Fritidshem; skolgård; lek; socioekonomisk status; socialt samspel; lekarena; identitet; relationer; lekhandlingar; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : This study has focused on the schoolyard and how the social interaction between children plays out in the schoolyard-play from a socio-economic perspective. The reason for this is to highlight some major differences in children's social skills depending on where they go to school. LÄS MER

 5. 5. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER