Sökning: "barn integration"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden barn integration.

 1. 1. Flickor som ensamkommande barn : Ensamkommande flickors upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihab Negash; Regina Kayitesi; [2021]
  Nyckelord :Ensamkommande flickor; integration; psykiskt välbefinnande; intersektionalitet; motståndskraft; framtidsplaner;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how unaccompanied refugee girls were received by Swedish authorities and the surrounding. Focus in the study was to explore the impact that the Swedish asylum process has on unaccompanied refugee girls. LÄS MER

 2. 2. Barnperspektivet i planeringen : En fallstudie om förtätningens påverkan på barns utemiljöer i förskola och skola

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Michelle Lind; Fanny Melefors; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; children’s perspective; densification; compact city; outdoor environments; open space; spatial planning; Barnperspektivet; barns perspektiv; förtätning; kompakt stad; utemiljöer; friyta; fysisk planering;

  Sammanfattning : Barn som samhällsgrupp tenderar att vara tämligen osynliga inom ramen för den fysiska planeringen. Därmed är syftet med denna studie att bidra med en ökad förståelse för hur barnperspektivet implementeras i den fysiska planeringen, men även undersöka hur förtätning påverkar barns utemiljöer, specifikt förskole- och skolgårdar. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av en plan : En analys av integrationsarbete med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jenny Persson; Cecilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Asylum-seeking children; children well-fare; integration; migration; social work; unaccompanied children;

  Sammanfattning : In 2015 a number of 35 000 unaccompanied children came to Sweden with hopes of having a brighter future and finding some sort of safety. There are many reasons as to why unaccompanied children seek asylum, escaping a war-town country, human trafficking and forced marriage are just a few to be named. LÄS MER

 4. 4. Kulturkrockar i skolan : En fallstudie av integrering i det svenska skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Billal Boudali Ouchfoun; [2021]
  Nyckelord :Integration; utanförskap; kulturkrockar; skola; förskola;

  Sammanfattning : Some children grow up between two different cultures and in some cases different religious values ​​/ beliefs, how does it affect their everyday life both inside and outside school environments. Previous research shows that children may experience exclusion or a feeling of being in-between due to cultures and religious differences. LÄS MER

 5. 5. Balans mellan arbetsliv och övrigt liv vid ofrivilligt distansarbete : En kvalitativ studie om individers upplevelser av balans och gränsdragning under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Backström; Rosanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Balance; teleworking; Covid-19; Balans; distansarbete; Covid-19;

  Sammanfattning : The new coronavirus Covid-19 has put humanity to a great test and several workplaces have had to adapt to the Swedish Public Health Agency's restrictions and recommendations. Many workplaces have switched to teleworking to reduce the spread of the virus. LÄS MER