Sökning: "barn kriminalvården"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden barn kriminalvården.

 1. 1. ”Får man älska en förälder som har mördat?” : – Ideellt stöd för barn med frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Jonson; [2019]
  Nyckelord :Kumulus; Barn till frihetsberövade föräldrar; Umeå kommun;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar utformningen av det ideella stöd för barn med frihetsberövade föräldrar som erbjuds i Umeå. Personal från en ideell organisation samt personal vid den kommunala socialtjänsten och personal vid kriminalvården har intervjuats. Intervjuerna analyserades med en konventionell innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt : En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Assarsson; Anna Lindström; Pernilla Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; barnperspektiv; frihetsberövade mödrar; kriminalvård; anstalt; socialtjänst; anknytning; närhetsprincipen;

  Sammanfattning : Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. Barns rätt till sin frihetsberövade förälder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Johansson; Linda Enbuske; [2018]
  Nyckelord :frihetsberövade föräldrar; barn; barnkonventionen; anknytning; kriminalvård; barnombud;

  Sammanfattning : Sverige har idag ca 30 000 barn där en förälder är frihetsberövad. Kriminalvårdens övergripande ansvar är dels att minska brottsligheten men också att öka tryggheten hos samhällsmedborgarna. LÄS MER

 4. 4. "Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att träffa sina barn". : En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Johansson; Linn Axnér; [2018]
  Nyckelord :child’s perspective; parent-child communication; parent in custody.; Barnperspektiv; frihetsberövad förälder; föräldra-barn kontakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Intervjuer med fem yrkesverksamma inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har genomförts, samt analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Att vara pappa och sitta i fängelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Yvonne Hermansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1ABSTRACTDenna uppsats syfte är att belysa interners upplevelser av den egna papparollen när de sitter i fängelse. Fem pappor har blivit intervjuade på en klass 1 anstalt hur de upplever sin papparoll och om Kriminalvården påverkar deras möjlighet att vara pappa. LÄS MER