Sökning: "barn med intellektuell funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden barn med intellektuell funktionsnedsättning.

 1. 1. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 2. 2. Representeras du i läromedlen? : En granskning av läromedel i svenskämnet utifrån diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Edström; [2022]
  Nyckelord :Fundamental values of the Swedish school; disability; review of teaching materials; the subject of Swedish; skolans värdegrund; funktionsnedsättning; läromedelsgranskning; skolämnet svenska;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur tre olika läromedel i svenskämnet för årskurserna 1–3 förhåller sig till skolans värdegrund avseende funktionsnedsättning. Studien har som utgångspunkt ett normkritiskt perspektiv, som utgår från att normer om fysisk, psykisk och intellektuell funktionsförmåga finns och att den som befinner sig utanför denna norm riskerar att bli diskriminerad på grund av det. LÄS MER

 3. 3. Ett föräldraskap i motvind : Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Michelle Danielsson; Jenny Kedziora; [2022]
  Nyckelord :intellectual disabilities; norms; parenting; parenting skills; support; föräldraförmåga; föräldraskap; intellektuell funktionsnedsättning; normer; stöd;

  Sammanfattning : It has become increasingly common for individuals with intellectual disabilities to choose to have children, but research shows that they often have difficulty assimilating the parental role. Historically society has mainly assumed that it is the intellectual disability that causes deficiencies in the parenting role. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever barn med intellektuell funktionsnedsättning att färdas med självkörande buss?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Philip Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Självkörande bussar; intellektuell funktionsnedsättning hos barn; inkluderande tjänstedesign; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Den teknik som utvecklas i dag borde inkludera alla människor för att möta deras behov. I dag uppleverflera människor med intellektuella funktionsnedsättningar att deras önskningar och behov inte tas hänsyntill. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens arbete med intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar : En kvalitativ studie om verktyg i arbetet och syn på föräldraförmågan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mariem Belbaisi; Raymok Asmelash; [2022]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; socialtjänsten; föräldrar; social work; intellectual disability; parenting;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras vilka verktyg och riktlinjer som socialsekreterare som arbetar med barn och unga har. Vidare undersöks intellektuellt funktionsnedsattas föräldraförmåga utifrån socialsekreterarnas perspektiv. Studien utförs med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer som analyseras genom riktad innehållsanalys. LÄS MER