Sökning: "barn med sjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden barn med sjukdomar.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Svanbom; Josefin Heiskanen; [2024]
  Nyckelord :Anxiety; depression; experiences; parents; Depression; föräldrar; upplevelser; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression och ångest är två av de vanligaste folkhälsosjukdomarna inom psykiska sjukdomar. Omkring fem till åtta procent av barn i åldern 0–18 år lider av depression eller ångest. Depression påverkar personens energi och sinnesstämning vilket kan leda till en icke fungerande vardag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av hälsolitteracitet hos föräldrar som är tveksamma till vaccination av sina barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Vestin; Jenny Back Ågren; [2024]
  Nyckelord :Childhood vaccination; health literacy; hesitance; interview study; thematic analysis; Barnvaccination; hälsolitteracitet; intervjustudie; tematisk analys; tveksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård, vars uppgift bland annat är att följa och stödja barnets hälsa och utveckling. Forskning visar att vaccination är den enskilda orsaken till att sjukdomsutbrott i samhället har minskat. Trots detta råder ibland tveksamhet hos föräldrar att vaccinera sina barn. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter när barnet drabbats av cancer : Hur livet påverkas under och efter sjukdomstiden - En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jessika Andersson; Frida Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Childhood cancer; experience; nursing; parents; support; Familjecentrerad vård; cancer; barn; föräldrar; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Background: When a child is diagnosed with cancer, parents are very affected. This requires nurses to consider the needs of the entire family. A good understanding of parents’ experiences in this situation can help nurses support them through this tough period. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors stöd till livsstilsförändring hos familjer där barn har övervikt och fetma : En kvalitativ studie med Chritical incident techniqe

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Charlotte Johansson; Jeanna Lundvall; [2024]
  Nyckelord :BMI; familjefokuserad omvårdnad; levnadsvanor; livstilsrådgivning; ohälsa;

  Sammanfattning : Prevalensen för övervikt och fetma hos världens befolkning har tredubblats mellan 1975 och 2016. Hos den vuxna befolkningen uppskattas 1,9 miljarder ha övervikt varav 650 miljoner har fetma. Motsvarande siffror för barn under fem år som har övervikt eller fetma är 39 miljoner. LÄS MER

 5. 5. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER