Sökning: "barn med speciella behov"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden barn med speciella behov.

 1. 1. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Johansen; Therese Persson; [2019]
  Nyckelord :kvinna; förlossningsplats; förlossningsrum; erfarenhet; födelseplats; empowerment;

  Sammanfattning : Att föda barn är en viktig existentiell upplevelse och födelseplatsen har varierat genom historien. I många århundraden födde kvinnor barn i hemmet men från mitten av 1950-talet föds de allra flesta svenska barn på speciella förlossningskliniker på sjukhus. Förlossningsrummen skiljer sig inte från sjukhusens ordinära patientsalar. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av anknytningsprocessen vid adoption : En kvalitativ intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elisabeth Borgenstierna; Alexandra Rosengren; [2018]
  Nyckelord :adoption; anknytning; föräldrars upplevelse; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Det adopterade barnet har upplevt separationer, ibland bristfällig omsorg och trauman, vilket kan skapa en sårbarhet som kan leda till utmaningar i anknytningsprocessen. Vikten av en god anknytning vid adoption påverkar både barn och förälder. LÄS MER

 4. 4. Vad är rimligt? : Förskollärares uppfattningar av barns inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Brita Klefsgård; [2018]
  Nyckelord :inflytande; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Barns inflytande i förskolan har fått stort utrymme i förskolans läroplan (Läroplan förförskolan Lpfö 98 2016). Där beskrivs på olika sätt hur barns intressen och behov ska utgöra grunden för det pedagogiska arbetet. LÄS MER

 5. 5. Hur kan fysioterapeuter i grundskolan påverka barns hälsa? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carol Levacic; Michaela Funnell; [2017]
  Nyckelord :perception; physical therapy; primary school; qualitative method; school health services; fysioterapi; grundskola; kvalitativ metod; skolhälsovård; uppfattningar;

  Sammanfattning : Background: Primary and secondary school children can carry a variety of different health related problems, whereas inactivity is one of them. In spite of this, the representation of physiotherapists within the school system is low. Research examining how school-based physiotherapists could affect school children’s health is yet to be presented. LÄS MER