Sökning: "barn nålrädsla"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barn nålrädsla.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga procedursmärta hos barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Albin Johansson; Emilia Hammarstrand; [2021]
  Nyckelord :Child; Fear; Needle procedure; Nursing Measure; Safety.; Barn; Nålprocedur; Omvårdnadsåtgärder; Rädsla; Trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrädsla hos barn är ett utbrett problem i samhället. Smärta är en dynamisk upplevelse som kan vara svår för barn att kommunicera. Bristande kommunikation och omvårdnad från sjuksköterskan kan förvärra nålrädslan och smärtan. LÄS MER

 2. 2. "Det är Inte bara ett litet stick" : En deskriptiv litteraturstudie över hur sjuksköterskan kan underlätta för barn med nålrädsla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Britta Norén; Anna Ritzman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER