Sökning: "barn och förstoppning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden barn och förstoppning.

 1. 1. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars uppfattning av smärtsamma procedurer : En enkätstudie på barnsjukhus

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evin Rawandi; Rebecca Sedin; [2019]
  Nyckelord :Procedural pain; pediatrics; intravenous entrance; constipation; Procedursmärta; pediatrik; intravenös infart; förstoppning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två vanligt förekommande smärtsamma procedurer på barn i sjukvården är insättning av perifer venkateter (PVK) och behandling med lavemang (KLYX). För att lindra procedursmärta hos barn är det viktigt med en välgenomtänkt planering som gör barn och föräldrar trygga och lugna inför proceduren. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Olsson; [2018]
  Nyckelord :content analysis; self-care; functional constipation; nursing; paediatric care;

  Sammanfattning : Olsson, S. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Avancerad nivå – Magister. LÄS MER

 5. 5. Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.;

  Sammanfattning : Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. LÄS MER