Sökning: "barn och läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade orden barn och läsning.

 1. 1. Samband mellan bredd i expressivt ordförråd och avkodningsförmåga hos svenskspråkiga barn i årskurs 2

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Eneroth; [2023]
  Nyckelord :Expressive vocabulary; phonological ability; decoding; nonwords; visual word recognition; Expressivt ordförråd; fonologisk förmåga; avkodning; nonord; helordsläsning;

  Sammanfattning : Ordförråd och avkodning är viktiga för läsförståelsen, som i sin tur är viktig för lyckade prestationer i skolan och arbetslivet. Det expressiva ordförrådet innehåller de ord vi själva kan producera. Avkodning är grunden i läsning och innebär skapande av kopplingar mellan tecken och ljud. LÄS MER

 2. 2. Smitta i bilderböcker : En studie ur ett samhällsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Brolin; Carola Edqvist; [2023]
  Nyckelord :infection; picture books; preschool; qualitative text analysis; social perspective; bilderböcker; förskola; kvalitativ textanalys; samhällsperspektiv; smitta;

  Sammanfattning : The picture book and reading have a central role in the activities of the preschool, therefore we have chosen to study picture books. We have linked the picture book as a central part of the teaching to the everyday phenomenon of contagion. Infection is common among children in preschool. LÄS MER

 3. 3. Star Wars och Minecraft som vägar till läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tanja Möller; [2023]
  Nyckelord :Multimodalitet; läsfrämjande barn; ungdom; läsning; det vidgade textbegreppet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how public librarians observe a gap between their work with reading promotion and the multimodal text-world of this group. How do they work to reach children and youths who don’t read, and seem to be occupied with videogames, social media and movies. Can they use multimodal texts to reach them. LÄS MER

 4. 4. Läsning är viktigt och det finns många roliga ord! : Lässtimulerande åtgärder i de yngre skolåren

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Pia Hällstrand; Eva-Lott Petersson; [2023]
  Nyckelord :läsintresse; lässtrategi; läsförståelse;

  Sammanfattning : Unga i dagens samhälle är beroende av att kunna läsa och förstå text. Skolan behöver därförfundera över hur lärare kan arbeta för att hjälpa eleverna nå en bättre läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Parallella världar och föräldralösa barn : En jämförande analys av Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Ylva Hällens Sagan om ljusbäraren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2023]
  Nyckelord :astrid lindgren; ylva hällen; parallella världar; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två litterära verk, Astrid Lindgrens Mio, min Mio från 1954 och YlvaHällens Sagan om ljusbäraren från 2016, med syfte att jämföra dem utifrån olika teman somdykt upp i genreforskningen. Båda böckerna behandlar en ung protagonist som bor i fosterhemoch färdas till en annan värld för att hitta sitt ursprung och utföra ett viktigt uppdrag. LÄS MER