Sökning: "barn och statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden barn och statistik.

 1. 1. Att motivera och behålla unga tennisspelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Shasteen; Tony Olsson; [2021-10-22]
  Nyckelord :AGT; barn; idrott; motivation; SDT; tennis; transformativt ledarskap; tränare; ungdomar;

  Sammanfattning : Statistik från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att idrottandet bland barn och ungdomar har minskat under flera år. En undersökning från WHO visar att svenska barn rör sig mindre än barn i många andra länder. LÄS MER

 2. 2. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 3. 3. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

  Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER

 4. 4. ”En bild säger mer än tusen ord” - Föräldrars uppfattning av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer : En enkätstudie inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Carlström; Mia Schilström; [2021]
  Nyckelord :Children; Picture Support; Procedure Preparation; Parents; Information; Barn; Bildstöd; Procedurförberedelse; Föräldrar; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnperspektiv och barns perspektiv är grundläggande för ett barncentrerat förhållningssätt där barnet respekteras och tillåts vara delaktig. Vården ska utformas och genomföras i samråd med barnet och föräldrarna vilket ställer krav på vårdpersonalen att ge individanpassad information utifrån barnets förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Jag vet vad jag ska göra, men inte hur? : Förskollärares och lärares syn på barns flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Backman; Ninni Wahlström; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; nationella mål; flerspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Studien kommer att belysa hur förskollärare och lärare ser på den egna flerspråkiga undervisningen. Studien behandlar tidigare forskning och intervjuer med både lärare och förskollärare. LÄS MER