Sökning: "barn på 50-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barn på 50-talet.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter : Fokus på förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ågren Josefin; [2018]
  Nyckelord :Read and write difficulties; Pre-school; Tools; Läs- och skrivsvårigheter; Förskolan; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : The subject of reading and writing difficulties has been a research object sin- ce the 40's and it ́s come a long way in what should happen and how to act however, it is still children who do not get the help that is needed in pre- school and pre-school classes. This study has sought to identify the difficulty of educators and teachers to detect early-stage problems. LÄS MER

 2. 2. “Att hitta en egen väg för anpassning” Upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Malin Gunnarsson; Sofie Älenmark; [2013]
  Nyckelord :pacemaker; ICD; livsvärld; upplevelser; livsförändringar; anpassning;

  Sammanfattning : En pacemaker eller implantable cardioverter defibrillator (ICD) kan för många innebära en upplevelse av att de får en ny chans till livet. Sedan den första pacemakern sattes in på 50-talet har utvecklingen gått framåt och många livshotande rytmrubbningar kan behandlas. LÄS MER

 3. 3. Låt barnen komma till mig : En studie av Svenska kyrkans söndagsskola, avseende några historiska nedslag samt teologiska tankar på nationell nivå och Linköpings stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Margareta Hagberg; [2011]
  Nyckelord :barn; söndagsskola; historik; teologiska skäl; nationell nivå; Linköpings stift;

  Sammanfattning : Arbetet beskriver teologiska skäl och riktlinjer, sett ur ett teologiskt perspektiv, varför Svenska kyrkan bedriver söndagsskola. Resonemang förs också kring statistiska förändringar från 1950-talet, då söndagsskolan hade sina glansdagar,  och framåt. LÄS MER

 4. 4. Minnen av en trädgård : en undersökning om barndomsminnen och platsanknytning från olika typer av trädgårdar

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Britt Lilja; [2007]
  Nyckelord :trädgårdar; minnen; barndomsminnen; barndom; anknytning;

  Sammanfattning : Det här är en studie om barndomsminnen från trädgårdar. Den grundar sig på fyra intervjuer, två kvinnor och två män, som har berättat om sina minnen från barndomens trädgårdar. Två av dem var barn under 50-talet och två av dem under 80-talet. LÄS MER

 5. 5. Riskstudie av en förändrad användning av bromerade flamskyddsmedel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Ellinor Almberg; [2007]
  Nyckelord :bromerade flamskyddsmedel; miljögift; hormonstörande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie om hur riskbilden ändras i en övergång från de idag förbjudna bromerade flamskyddsmedlen till andra alternativ med hänsyn till befintlig kunskap och effekter på människa och miljö. Användningen av bromerade flamskyddsmedel BFR har ökat stort sedan 50-talet. LÄS MER