Sökning: "barn smartphone"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden barn smartphone.

 1. 1. Bort från monologen : Ett medieteknisk verktyg för verbal kommunikation mellan individer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Maria Johnsson; Jesper Truedsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile use; Communication; Media technology; Mobile application; Reduced screen time; iGen; Mobilanvändning; Kommunikation; Medieteknik; Mobilapplikation; Minskad skärmtid; iGen;

  Sammanfattning : Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala flöden. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet - Ur föräldrars och förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tove Björkgren Valdemarsson; Kitty Eklund; [2019]
  Nyckelord :anknytning; barn; utveckling; interaktion; förälder; smartphone; attachment; child; development; interaction; parent;

  Sammanfattning : Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet är ett aktuellt och omtalat ämne. Vi intervjuade föräldrar och förskollärare baserat på deras erfarenheter av föräldrars användning av en smartphone runt barn i allmänhet men också gällande den sociala interaktion. LÄS MER

 3. 3. Digital lösning för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Ekholm; Fredrik Fransson; [2018]
  Nyckelord :Smartphone application; walking trails; points of interests; movement; hiking.; Mobilapplikation; Vandringsleder; Intressepunkter; Rörelse; Vandring.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this Bachelor thesis has been to find a way to increase physical activity through the digitization of hiking trails. With information on interesting places around the hiking trail, we hope that this will enable people to get out on the hiking trails. LÄS MER

 4. 4. Barnsäkring av Smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Datateknik; Högskolan Dalarna/Datateknik

  Författare :Leonhard Berg; Olle Montelius; [2018]
  Nyckelord :Android; Childproof; Parental Control; VPN; Net security; Android; Barnsäkerhet; Föräldrakontroll; VPN; Nätsäkerhet;

  Sammanfattning : Genom detta arbete demonstreras hur man, genom att kombinera tillgängliga gratistjänster, samt med lite egen kod, kan åstadkomma en prototyp av ett säkert och barnanpassat heltäckande system för användande av Android-enheter. Internettrafik från den mobila enheten dirigeras genom VPN-tunnel till hemmanätverket vilket ger minskad attackyta och minskad avlyssningsrisk, och genom användning av DNS-filtrering kan olämpliga webbsidor på förhand blockeras. LÄS MER

 5. 5. Ett barnsäkert fönsterbeslag

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :EMELIE JANSSON; MIRIAM SANDBERG SALACH; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet var en del av kandidatexamen inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektets syfte var att konstruera ett barnsäkert fönsterbeslag som lätt skulle kunna öppnas av vuxna utan stora kroppskrafter. LÄS MER