Sökning: "barn som är aggressiva i skolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden barn som är aggressiva i skolan.

 1. 1. Att arbeta med ART metoden - Ett arbetslags arbete med Aggressive Replacement Training

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jenny Möller Walldén; [2010]
  Nyckelord :Utåtagerande unga; Social färdighetsträning; Goldstein; ART - Aggressive Replacement Training;

  Sammanfattning : Att arbeta med ART metoden är en kvalitativ studie med syftet att ta reda på hur ett specifikt arbetslag arbetar med modellen Aggressive Replacement Training (ART) i en skolverksamhet. ART metoden är en beteendeförändringsmodell skapad för kriminella utåtagerande och aggressiva unga. LÄS MER

 2. 2. Några pedagogers arbetssätt med barn som visar aggressiva beteenden

  Kandidat-uppsats, Enheten för lärarutbildning

  Författare :Veronica Ekstrand; Linda Sjöström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi mött barn som uppvisar aggressiva beteenden. Eftersom vi inte visste mycket om dessa barn och hur skolan kan bemöta och stödja dem, valde vi att skriva examensarbetet om det. Syftet var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt några pedagoger använder sig av i arbetet med barnen. LÄS MER

 3. 3. Massage i skolan : varför då?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Christine Cederloo; [1999]
  Nyckelord :Education; barnmassage; beröring; kompismassage; massage; skolmassage; Pedagogik;

  Sammanfattning : Många barn är idag både stressade och spända och klimatet på skolorna blir allt hårdare. Finns det någon metod som förhindrar att denna negativa utveckling fortsätter? Att i skolorna arbeta med kompismassage tror jag till viss del kan hjälpa. LÄS MER