Sökning: "barn som sociala aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden barn som sociala aktörer.

 1. 1. Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Madelene Engblom; Linn Mellbin Holmberg; [2024-02-21]
  Nyckelord :barns aktörskap; fritidshem; lärare i fritidshem; förhållningssätt; barndomssociologi; intervju och observation.;

  Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. LÄS MER

 2. 2. En möjlig väg hem : En scoping review om återförening och stöd som främjarkontakt mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Dawoud; [2024]
  Nyckelord :Biological parent; contact; experiences; foster care; out of home care; reunification; support.; Biologiska föräldrar; erfarenheter; fostervård; föräldrar; kontakt; stöd; återförening.;

  Sammanfattning : Återförening är en del av det sociala arbetets uppgifter och är en förutsättning för att föräldrar och deras placerade barn ska kunna återförenas. Trots detta, är återförening ett outforskat eller ett begränsat område. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka återförening med hjälp av två forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. “Om man inte pratar om det kan man inte göra något åt det heller”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Björkman; Sarah Börjesson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Nätgrooming; fritidshem; kapabla väktare; digital kompetens; digital litteracitet; informellt lärande; formellt lärande; sociokulturellt perspektiv; barn som sociala aktörer;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del i barns vardagliga liv där bibehållandet och skapandet av sociala relationer kan ses centralt. Genom internet och digitala verktyg finns det stora möjligheter till lärande, men det finns även risker som kan påverka barnens liv negativt. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete kring grundskoleelever med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Karolina Edenryd; Nina Falkdalen Lindahl; [2023]
  Nyckelord :Hälsofrämjande omvårdnadsrelationer; kvalitativ metod; omvårdnad; psykisk ohälsa; skolsköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett växande folkhälsoproblem. Skolsköterskor har en nyckelroll i det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet och samverkar med elevhälsoteamet och övriga professioner. LÄS MER

 5. 5. Kärt barn har många namn : Hur problematisk skolfrånvaro framställs som socialt problem

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Niclas Edhenholm; [2023]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; School absenteeism; Critical discourse analysis; Problem representation; School withdrawal; Problematisk skolfrånvaro; Skolfrånvaro; Kritisk diskursanalys; Problemframställning; Hemmasittare;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how problematic school absenteeism is produced, depicted and negotiated as a social problem. It aims to do so by studying texts produced by three different parties with a shared responsibility for children and youths experiencing problematic school absenteeism in Sweden: the families, the school system and affiliated authorities, as well as therapy providers commissioned by the social services. LÄS MER