Sökning: "barn som utsatts för trauma"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barn som utsatts för trauma.

 1. 1. Bygga tillit - – en kvalitativ studie om arbetsmetoder, hjälpbehov och utbud av verksamheter i Göteborgsområdet för små barn som blivit utsatta för våld.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Novoa Tafuri; [2009-01-26]
  Nyckelord :Barnmisshandel; våld; socialt arbete; salutogent perspektiv; trauma;

  Sammanfattning : Huvudämnet för uppsatsen är små barn som utsätts för våld inom familjen. Syftet är att undersöka hur ett antal verksamheter i Göteborgsområdet som vänder sig till barn som utsatts för våld inom familjen, arbetar med barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 2. 2. Ett brännskadat barn - Hur reagerar föräldrarna på den traumatiska händelsen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Magnus Gustafsson; Linda Jansson; [2005]
  Nyckelord :Barn; Brännskada; Föräldrar; Reaktioner; Trauma;

  Sammanfattning : När ett barn brännskadas upplever föräldrarna kaos och som sjukvårdspersonal måste omvårdnaden fokuseras på två patienter, barnet och föräldrarna. Bemötandet av föräldrar i kris är avgörande för hur den traumatiska händelsen bearbetas. LÄS MER