Sökning: "barn som vistas i landet utan tillstånd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden barn som vistas i landet utan tillstånd.

 1. 1. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd  Paradox av utökade rättigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Simon Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd   Paradox av utökade rättigheteer

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Simon Persson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER