Sökning: "barn språk och vuxen språk"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden barn språk och vuxen språk.

 1. 1. The impact of age when learning English as a second language in the early school years

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Linder; Sofie Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Acquisition; L1; L2; Second Language; Learning Outcomes; Language Development; Language Learning; Evidence.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om tidig ålder anses vara den framgångsrika faktorn för hur man lyckas utveckla ett andraspråk. Enligt Muñoz (2008) hävdar hon att andraspråksutveckling främst beror på barnets biologiska mognadsprocess, hjärnutveckling, talförmåga och hörsel. LÄS MER

 2. 2. I sommar går jag till Frälsaren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2019-04-09]
  Nyckelord :Moravian; Memoirs; Children; Narration;

  Sammanfattning : Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, vilket är biografiska eller självbiografiska texter som läses upp vid i första hand begravningen, i syfte att bevara minnet av den avlidne. LÄS MER

 3. 3. ”This is röd, not pink...” : En kvalitativ studie med narrativ ansats om flerspråkigaförskolebarns kommunikation vid leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mia Söderlind; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikation; lek; lekmaterial.;

  Sammanfattning : I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk,kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation ileken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. ”Boken som aldrig tar slut” : En undersökning av stavningsreformens påverkan på Folkskolans barntidning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Andreasson Glans; [2018]
  Nyckelord :Folkskolans barntidning; Kamratposten; språkreform; svenska;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska stavningsreformens påverkan på en tidning riktad till barn. Språkreformen gick igenom 1906 och började då gälla för skolor. LÄS MER

 5. 5. Olikheter är en tillgång : En studie om integration av nyanlända barn i förskolan med fokus på kultur och språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Nordin; maria Eriksson; [2017]
  Nyckelord :New arrivals; culture; language development; integration; preschool; Nyanlända; kultur; språkutveckling; integration; förskola;

  Sammanfattning : Att flytta till ett nytt land och anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer och värderingar innebär en stor livsförändring. Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i förskolan med fokus på kultur och språk. LÄS MER