Sökning: "barn språk och vuxen språk"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden barn språk och vuxen språk.

 1. 1. I sommar går jag till Frälsaren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2019-04-09]
  Nyckelord :Moravian; Memoirs; Children; Narration;

  Sammanfattning : Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, vilket är biografiska eller självbiografiska texter som läses upp vid i första hand begravningen, i syfte att bevara minnet av den avlidne. LÄS MER

 2. 2. ”Boken som aldrig tar slut” : En undersökning av stavningsreformens påverkan på Folkskolans barntidning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Andreasson Glans; [2018]
  Nyckelord :Folkskolans barntidning; Kamratposten; språkreform; svenska;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska stavningsreformens påverkan på en tidning riktad till barn. Språkreformen gick igenom 1906 och började då gälla för skolor. LÄS MER

 3. 3. Olikheter är en tillgång : En studie om integration av nyanlända barn i förskolan med fokus på kultur och språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Nordin; maria Eriksson; [2017]
  Nyckelord :New arrivals; culture; language development; integration; preschool; Nyanlända; kultur; språkutveckling; integration; förskola;

  Sammanfattning : Att flytta till ett nytt land och anpassa sig till ett nytt språk, en annan kultur och nya normer och värderingar innebär en stor livsförändring. Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare arbetar med integration av nyanlända i förskolan med fokus på kultur och språk. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om högläsning som ett pedagogiskt verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Sjöholm; Erika Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :Högläsning; Språklig utveckling; Förskola; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad några förskollärare har för uppfattningar och erfarenheter på högläsning i förskolan som ett pedagogiskt verktyg. Denna studie var en intervjustudie där nio förskollärare deltog. LÄS MER

 5. 5. Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk förskolekontext : - Pedagogers förståelser av begreppen "Det rika barnet"och "Miljön som den tredje pedagogen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Marianne Andersson; Carola Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Reggio Emilia; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken. LÄS MER