Sökning: "barn stress pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden barn stress pedagogik.

 1. 1. Möjligheter och Hinder En vinjettstudie om pedagogers resonemang om barn som upplevs utagerande i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Line Oskarsson; Camilla Glimfjord; [2020-01-16]
  Nyckelord :Relationer; bemötande; förhållningssätt; barnsyn; utagerande beteende; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fem förskoleområden i två olika kommuner resonerar med utgångspunkt i sina erfarenheter kring möjligheter och hinder i bemötandet av barn som visar ett utagerande beteende.Studien har tagit sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats, då vi resonerat utifrån en konkret situation med fokus på pedagogers erfarenheter och upplevelser av att möta barn som visar ett utagerande beteende. LÄS MER

 2. 2. Stressmedvetenhet i förskolan : Metoder för att minska barns stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Andersson; Elin Bäck; [2020]
  Nyckelord :stress; barn; förskola; pedagoger; metoder;

  Sammanfattning : Inledning I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; Nathalie Stridh; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förskollärare; kvalitativ metod; normativ styrning;

  Sammanfattning : Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om matematikläxor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Khalil El-Machharawi; [2019]
  Nyckelord :matematikläxor; prestation; elever; diskurs; diskursanalys; matematik;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att analysera olika svenska debattartiklar. LÄS MER

 5. 5. ”Jag ser att barnen mår dåligt" : En studie om hur förskollärares stress påverkar omsorgen och undervisningen i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Hedlund; Jennica Sebelius; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; stress; omsorg; undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är barnens egen första arbetsplats. Det är oftast här de vistas den största delen av dagen. Det är även här som pedagoger ska lägga grunden för det livslånga lärandet och se till att barnen får all den omsorg de behöver. LÄS MER