Sökning: "barn stress pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden barn stress pedagogik.

 1. 1. Pedagogers upplevelser av stress i förskolan : en enkätstudie om stress bland pedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Sepec; Karolina Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Stress; Pedagoger; Förskola; Barn; Förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Stress! : Hur stress påverkar förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rosanna Holmberg; Mathilda Zejak; [2018]
  Nyckelord :stress; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Kränkande behandling i förskolan : En kvalitativ studie om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Andersson; Maria Tauru Johansson; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; vuxenkränkningar; förskola;

  Sammanfattning : Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet ochförskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år. LÄS MER

 4. 4. Stenängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Leo Crawford; [2018]
  Nyckelord :Stenängsskolan;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i projektet har främst handlat om lärandemiljö och vad som kan ge människor bättre förutsättningar till lärande. Lärandemiljö är ett väldigt brett begrepp, men författaren har läst och reflekterat över vad som är bra för lärande oavsett pedagogik, didaktik eller läroplan. LÄS MER

 5. 5. Konflikt kan inte överleva utan din medverkan. : En kvalitativ studie gällande konflikter mellan pedagoger och barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Hansson; Sonny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn. Föreliggande text tar upp vilka faktorer som bidrar till och minimerar konflikter.BakgrundTidigare forskning och relevant litteratur kring olika delar som rör undersökningsområdet tas upp. LÄS MER