Sökning: "barn till psykiskt sjuka föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden barn till psykiskt sjuka föräldrar.

 1. 1. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Det syns inte på utsidan, men det känns på insidan : En kvalitativ litteraturanalys om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Sjödelius; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; depression; young carers; attachment; parentification; resilience; När mammas tankar ändrade färg; Mammas hår; När Åkes mamma glömde bort; psykisk ohälsa; depression; barn som anhörig; anknytning; föräldrafiering; motståndskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it can be applied in the pre-school activities. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars och syskons erfarenheter och upplevelser när ett barn i familjen har diagnosen cancer. : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Hellberg; Mikaela Nord; [2017]
  Nyckelord :Cancer; experiences; parents; siblings; Cancer; erfarenheter; föräldrar; syskon; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Cancer beror på att ett fel uppstår i en cell och den sjuka förändrade cellen växer och delar sig ohämmat, vilket bildar en tumör. Föräldrar och syskon påverkas fysiskt och psykiskt när ett barn i familjen blir allvarligt sjukt. LÄS MER

 4. 4. En optimal intensivvårdsavdelning för nyfödda utifrån föräldrars synpunkter och erfarenheter : Kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karolina Andersson; Malin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning för nyfödda; Miljö; Föräldranärvaro; För tidigt född;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: På en intensivvårdsavdelning för nyfödda vårdas kritiskt sjuka och/eller ostabila nyfödda barn som är i behov av sjukvård dygnet runt. Miljön på avdelningen ska främja föräldrars medverkan och närvaro i vården vilket ska optimeras på moderna intensivvårdsavdelningar för nyfödda. LÄS MER

 5. 5. ”Är det någon som känner igen sig?” : En kvalitativ studie om barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Forsman; Lina Nordenstedt; [2016]
  Nyckelord :parentification; children; mental illness; attachment; experiences; parent; participation; relative; social work; : Psykisk ohälsa; socialt arbete; anknytning; barn; anhörig; förälder; upplevelser; internetforskning; forum; delaktighet;

  Sammanfattning : Barn till personer med psykisk problematik är en grupp som fått relativt lite uppmärksamhet i samband med förälderns insjuknande. Få studier beskriver hur deras tankar gått under tiden deras föräldrar varit sjuka. Denna studie syftar till att undersöka hur barn beskriver sina upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. LÄS MER