Sökning: "barn traumatiska minnen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden barn traumatiska minnen.

 1. 1. Har jag verkligen bara fött barn? : Kvinnors upplevelse av omedelbara kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Hedström; [2017]
  Nyckelord :informationens betydelse; postoperativ smärtlindring; uppföljning; omedelbara kejsarsnitt; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Kvinnors upplevelse i samband med akuta kejsarsnitt har belysts i flertalet studier. Beskrivning av upplevelsen är kantad av oro, smärta och svårigheter att först vad som hänt. LÄS MER

 2. 2. Det glömda rummet - Trädgård som välbefinnande miljö för ensamkommande barn?

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marita Lynard; [2017]
  Nyckelord :green therapy; supportive nature; social work; utemiljö; behandling; hälsa; samtal; trädgård; ensamkommande barn;

  Sammanfattning : Författare Lynard, M. Det glömda rummet. Trädgård som välbefinnande miljö för ensamkommande barn? Examensarbete i socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete 2016. LÄS MER

 3. 3. Att uppleva sin religion på nytt : En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och förhållningssätt till religion i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Elin Thomelius; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; religion; coping; reflexivitet; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Ensamkommande barn har blivit ett känt begrepp i Sverige under de senaste åren, ett resultat av krig och förtryck runt om i världen. Flykten från sitt hemland, separation från sina familjer, minnen från krig och traumatiska upplevelser utgör faktorer vilket kategoriserar ensamkommande barn som en riskgrupp i samhället för utvecklandet av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. "A och O, ingen diskussion" : En kvalitativ studie om HVB personals syn på bemötandets betydelse för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Julia Johansson; Malin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; HVB personal; bemötande; återhämtning; HVB boende; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sverige har sedan många år tillbaka varit ett mottagarland för ensamkommande barn som flyr sina hemländer på grund av olika omständigheter. Flera av de barn som idag kommer till Sverige har en försämrad psykisk hälsa och bär med sig svåra minnen av traumatiska händelser orsakade av krig, våld, uppbrott av nära anhöriga liksom flykten i sig. LÄS MER

 5. 5. Pojkar som ensamkommande flyktingbarn - flykten till Europa en resa på liv och död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hiwa Mohammadi; Hassan Sabri; [2015]
  Nyckelord :flykting; ensamkommande barn; välbefinnande; asylsökande; coping;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar pojkarnas psykiska välbefinnande. Sex unga vuxna män i åldern 18-25 år har intervjuats. LÄS MER