Sökning: "barn tv"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden barn tv.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Den blå stolen : En studie om Barncancerfondens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ulrika Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Emotional marketing; The Childhood Cancer Foundation; TV commercial; semiotics; rhetoric; storytelling; Emotionell marknadsföring; Barncancerfonden; TV-reklam; semiotik; retorik; storytelling.;

  Sammanfattning : Välgörenhetsorganisationer använder sig av emotionell marknadsföring, via bland annat storytelling i reklamfilmer, med avsikten att väcka känslor och erhålla monetära gåvor från mottagarna. En av dessa organisationerna är Barncancerfonden som år 2013 ändrade sitt kommunikationskoncept i takt med att forskningen inom barncancer gick framåt. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på digitala verktyg i högläsningssituationer : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av högläsning och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maja Elofsson; Hanna Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; digitalisering; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både högläsning som aktivitet och digitalisering nämns i förskolans läroplan, däremot nämns inga konkreta exempel på hur dessa två ska genomföras. Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i förskolan som går att utföra på många olika sätt, bland annat genom boksamtal, dialogisk läsning eller digitalt via digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 5. 5. Genus och stereotyper i Mumindalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amalia Hallin Dahl; [2021]
  Nyckelord :barn; genus; könsroller; stereotyper; mumin; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program för barn. LÄS MER