Sökning: "barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt.

  1. 1. Att höra ett barn : Ett rättsvetenskapligt arbete om barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Natalina Nassar; [2019]
    Nyckelord :barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt;

    Sammanfattning : In accordance with UN Convention on the Rights of the Child, the Swedish paternal law stipulates that the best interests of a child should be decisive in all decisions regarding custody. In order to determine what the best interests for the child is, an overall evaluation must take place, where statutory circumstanc- es and the child's own will should be regarded. LÄS MER