Sökning: "barn- och ungdomslitteratur i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden barn- och ungdomslitteratur i skolan.

 1. 1. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Arga killar och Kära tjejer : En undersökning av genusframställningar i ungdomslitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Melin; [2019]
  Nyckelord :genus; genusframställningar; skönlitteratur; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Inledning Skolan idag ska ha ett medvetet genusperspektiv på undervisningen och ska ifrågasätta normer och föreställningar om kön (Skolverket 2018, ss. 2–3). Detta blir extra viktigt i högstadiet då det är i tonåren som barn börja gruppera sig och praxisgemenskaper växer fram. Paechter (2007, s. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet inte ens var jag ska landa". En studie om ungdomsdramatik och dess didaktiska potential inom ramen för svenskämnet, med utgångspunkt i dramaantologi Länk 2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Lydahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur nyskriven svensk dramatik riktad till unga ser ut och vilken didaktisk potential den besitter inom ramen för svenskämnet. Undersökningen bygger på dramaanalyser gjorda på tre pjäser hämtade från dramaantologin Länk 2018. LÄS MER

 4. 4. När blir vargen vår bror egentligen? : Att undervisa i ekolitteracitet utifrån Michelle Pavers Vargbröder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therez Lindstedt Önneskog; Erika Wernbro; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; miljö; ekokritik; ekolitteracitetet; barn- och ungdomslitteratur; ämnesintegrerad undervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Mänskliga handlingar förstör dagligen planeten vi bor på, men trots att vi numera är medvetna om problematiken görs det ändå inte tillräckligt för att förändra detta beteende. Undervisningen i den svenska skolan syftar bland annat till att främja elevernas respekt för miljön och visa dem ett hållbart levnadssätt. LÄS MER

 5. 5. Att läsa är silver, att tala om det lästa är guld : En kunskapsöversikt om vad som skapar intresse och motivation för läsning hos grundskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louice Bengtsson; Emma Göransson; [2016]
  Nyckelord :Intresse; Läsning; Motivation;

  Sammanfattning : Enligt PISA-undersökningen och PIRLS-undersökningen, läser svenska elever allt sämre, trots att läsning har en stor plats i kursplanen i svenska. Hur ska vi då få elever att vilja läsa mer? Att motivera eleverna är en nyckel till lärande. LÄS MER