Sökning: "barn- och ungdomspsykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden barn- och ungdomspsykiatri.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan eller oenighet? : En kvalitativ studie om samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Elin Söderström; Susanna Seiler; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; social service; child and adolescent psychiatry; preventive factors; promoting factors; Samverkan; socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; förhindrande faktorer; främjande faktorer;

  Sammanfattning : I dagens Sverige drabbas allt fler barn och unga av psykisk ohälsa, i rapporter framkommer dystra framtidsutsikter om att antalet barn och unga kommer att öka. Då det kommer till barn och unga med komplexa behov, ställer det i sin tur högre krav på samverkan mellan kommun och region. LÄS MER

 3. 3. “Vi stannade ju för barnen” - Psykodynamikers upplevelser av yttre krav i barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Roos; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige är ofta toppstyrd och med ekonomiska incitament, vilket kan medföra motsättningar mellan auktoriteter och deras anställda. I denna studie undersöktes hur psykodynamiskt intresserade psykologer och psykoterapeuter verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri beskriver och hanterar yttre krav och styrningar. LÄS MER

 4. 4. Förändringar i internaliserande- och externaliserande problem hos ungdomar efter Intensiv Kontextuell Behandling av självskada (IKB) : En pretest-postteststudie med 25 deltagare inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Falkdalen; David Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internaliserande- och externaliserande problem som självskadande- och normbrytande beteende hos barn och unga innebär lidande för de drabbade och deras anhöriga. Effekten av interventioner har ofta visats vara blygsam och varierande. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av samverkan mellan skola och Barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Vucinic; [2021]
  Nyckelord :organisation; specialpedagogik; samverkan;

  Sammanfattning : Allt fler barn och unga kan ha komplexa behov som kräver sammansatt stöd av olika aktörer. För att motsvara de komplexa behoven krävs sammansatt stöd, d.v.s. LÄS MER