Sökning: "barn- och ungdomsrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barn- och ungdomsrätt.

  1. 1. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Marta Danho; [2018]
    Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

    Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER