Sökning: "barnaga i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden barnaga i sverige.

 1. 1. Omständigheter som påverkar ambulanspersonal att göra orosanmälan när barn far illa : En mixad studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Barnmisshandel; Orosanmälan; Socialtjänsten; Anmälningsplikt;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ambulanspersonal måste hantera patienter i alla åldrar och i alla tänkbara miljöer. Sverige var första land i världen med att förbjuda alla former av barnaga och all sjukvårdspersonal är anmälningsskyldiga när ett barn misstänkts fara illa. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskans förmåga att upptäcka misshandel av barn i åldrarna 0–3 år : En kvalitativ strukturerad studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Brannelid Johannes; [2017]
  Nyckelord :Child Abuse; Radiology Department; Radiographer; Non-accidental trauma; Barnmisshandel; Röntgenavdelningar; Röntgensjuksköterska; Ej accidentellt trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots kriminalisering av barnaga är barnmisshandel förekommande, vilket påträffas i alla samhällsklasser och miljöer. Mörkertalet för misshandel av barn är stort vilket kräver rätta kunskaper och förmågor för att efterfölja den lagstadgade anmälningsplikten för vård, skola och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Hemmets lugna vrå? : Barn som far illa och anmälningsplikt i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Ohlsson; Ulla-Karin Tioukalias; [2017]
  Nyckelord :Fysisk- och psykisk misshandel; försummelse; omsorgssvikt; anknytningsteori; anmälningsplikt; barn som far illa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med denna studie önskar vi få en inblick i hur pedagoger i ett så tidigt stadie som möjligt kan upptäcka barn som blir utsatta för fysisk- eller psykisk misshandel eller försummelse. Forskning har visat att barnmisshandel och försummelse är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Hjälplös och maktfullkomlig : En kvalitativ studie om utredningsverktyget Signs of Safetys påverkan och användbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hederén; Åsa Edemalm; [2015]
  Nyckelord :Utredningsverktyg; barn som upplevt våld; socialsekreterare; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie är en kandidatuppsats i ämnet Sociologi är författad vid Uppsala Universitet höstterminen 2015. Studiens syfte var att undersöka hur utredningsverktyget Signs of Safety inverkan vid socialtjänstens utredningar med barn som upplevt våld. LÄS MER

 5. 5. ”I Sverige får vi inte slå våra barn, punkt!” - en studie om aga och kulturella betingelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Berg; Kristoffer Jonsson; [2009-01-13]
  Nyckelord :aga; etnicitet; anknytning; resiliens;

  Sammanfattning : Idén till denna uppsats kom ifrån den svenska dokumentären Det svenska sveket som sändes på SVT den trettonde maj 2007. Dokumentären behandlade den svenska synen på barnuppfostran ur ett mångkulturellt perspektiv. LÄS MER