Sökning: "barnakuten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet barnakuten.

 1. 1. Barns upplevelser av akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Hertram; Natalia Bäcklund; [2019-08-08]
  Nyckelord :akutsjukvård; barn; delaktighet; miljö; rädsla; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2017 sökte 140 000 barn, vård på barnakutmottagningar i Sverige. Vården och sjukhusmiljön upplevs ofta som skrämmande och obehaglig för barnen. En negativ upplevelse av vården kan traumatisera barnet inför framtida vårdtillfällen. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavarens erfarenhet av mötet med sjuksköterskan i triagen på en barnakutmottagningen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Liselotte Andersson; [2019]
  Nyckelord :akutmottagning; barn; förälder; upplevelse; triage; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : EN INTERVJUSTUDIEFörfattare: Andersson. L.Vårdnadshavarens möte med sjuksköterskan i barntriagen på en akutmottagning. Intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där ett barn far illa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Johansson; Naemi Achiniotis; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterska; barnakuten; erfarenheter; kvalitativ intervjustudie; oroväckande signaler; hantering; anmälan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig finnas svårigheter i sjuksköterskans möte med familjer där ett barn far illa. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta dessa familjer på barnakuten. En kvalitativ intervjustudie utfördes där åtta sjuksköterskor deltog. LÄS MER

 4. 4. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 5. 5. Föräldrarnas erfarenheter från en barnakut. – En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Egerbo; Helén Svahn; [2016-06-03]
  Nyckelord :Barnakuten; erfarenhet; föräldrar och nöjdhet;

  Sammanfattning : Background: Several parents tent to seek the Paediatric emergency care because of difficulty to reserve a time at health centre and many are referred by the Care guide 1177 to seek care at the child emergency department. A high risk is available that a serious sick child can be missed among all others patients. LÄS MER