Sökning: "barnarbete 1800-talet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden barnarbete 1800-talet.

 1. 1. Tändsticksfabriken i Jönköping : en studie om dess barnarbete på 1800 – talet och hur fabriken används i dagens undervisning, då barn i skolår 3 och 4 läser sin lokalhistoria

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Historia

  Författare :Anna Fingal; [2010]
  Nyckelord :Tändsticksfabrik; lokalhistoria; undervisning; barnarbete;

  Sammanfattning : This paper is a study with two different aspects, with a main focus of the match factory in Jönköping. The first aspect is about how the work situation for children looked like in the match factory during the 1900 - century. LÄS MER

 2. 2. Med barnens bästa för ögonen!? - Om lagstiftningsprocessen mot barnarbete i Sverige och England under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Eva Hjälmered; [2005]
  Nyckelord :barnarbete; England; Sverige; Barnhistoria; 1800-tal; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Barnarbete var ingen ny företeelse i och med den industriella revolutionen. Tidigare barnarbete hade bland annat skett i jordbruket och inom hantverksyrken. Utnyttjandet av minderårig arbetskraft kom dock att förändras, då tekniken kom att förbättras. Fabriker växte fram och kom att sysselsätta barnen. LÄS MER