Sökning: "barnavårdsnämnden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet barnavårdsnämnden.

 1. 1. Barnavårdsnämndens makt över biologiska föräldrar i Karlstad stad- : En studie om biologiska föräldrars orsaker till att de hamnade hos barnavårdsnämnden och om barnen togs om hand av tvång eller frivillighet 1904-1908-

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Spångberg; [2021]
  Nyckelord :Biologiska föräldrars situationer till fosterbarn.;

  Sammanfattning : The study is about the reasons why parents ended up with the child welfare board in the city of Karlstad in 1904-1908. And about perspective of coercion and volunteering, with the focus on biological parents. The source material that has been used has been analyzed from reproductive resources social economics and ideological resources. LÄS MER

 2. 2. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 3. 3. Barn ska synas, men inte höras. : En fallstudie av ärenden behandlade av barnavårdsnämnden i Ljungby Kommun med omnejd under tidigt 1900-tal.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Svensson; [2019]
  Nyckelord :fostercare; children; childcare; fosterparents; authorities;

  Sammanfattning : In 1924 a new law stated that every Swedish municipality had to create one authority containing al the boards that handled child issues. Before 1924 children often was put into fostercare without supervision or auctioned out to the lowest bidders and was used as farmworkers or for housekeeping. LÄS MER

 4. 4. Uppfostrans fördelning och praktik mellan föräldraskap och lärare : Föräldraskapets och lärarens fostransansvar tillskrivet av Barnavårdsnämnden i Sundsvall 1913-1924

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Larsson Anthonia; [2017]
  Nyckelord :Parenthood; power; upbringing; family; motherhood; fatherhood; teacher; school.; Barnavårdsnämnd; föräldraskap; faderskap; moderskap; skola; makt; lärare; uppfostran.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the schoolteachers and parents distribution of the responsibilities of the upbringing of children. To do so my aim is to examine what responsibilities was attributed to the schoolteachers as well as the parents and how the responsibilities could take shape. LÄS MER

 5. 5. De samhällsodugliga medborgarna: En undersökning kring Helsingborgs barnavårdsnämnds beslutsprocesser 1930 och 1940

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :André Törnkvist; [2014]
  Nyckelord :Normavvikande och vanartade ungdomar; Helsingborgs barnavårdsnämnd; skriftliga föredraganden; hemmet; yttervärlden; makt kontrollperspektiv; år 1930 och 1940; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet är att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ ungdomsvård. Material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 och 1940 har använts. LÄS MER