Sökning: "barnböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet barnböcker.

 1. 1. Barnböcker med vatten som tema : En innehållsanalys utifrån ett kemi-och fysikperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lina Maninnerby; [2019]
  Nyckelord :Chemistry; physics; children’s literature; pre-school; content analysis; Kemi; fysik; barnlitteratur; förskola; innehållsanalys;

  Sammanfattning : In this study, 10 children’s books with water as a theme, for 1-6-year-olds have been reviewed through a content analysis, to get knowledge of how chemistry and physics are anchored and used in the books text. The results of the analysis showed a very weak use of science concepts while more everyday-words linked to water were used frequently. LÄS MER

 2. 2. Flickan i barnboken : En analys av tre utvalda barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lina Fryk; [2019]
  Nyckelord :Gender; norms; character; children’s books; Genus; normer; karaktär; barnböcker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. LÄS MER

 3. 3. Bokläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agustina Sungkawati Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :bokläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utreda vilken betydelse böcker och bokläsning har för det pedagogiska arbetet i förskolan ur pedagogernas perspektiv. Innehållet fokuseras på vad pedagogerna berättar om hur de använder barnböcker i förskolan, vad pedagogerna säger om sin roll i användandet av barnlitteratur i förskolan, vad pedagoger anser om vilka faktorer som påverkar barnens intresse för böcker, varför pedagoger tycker att barns läsande av böcker är viktigt. LÄS MER

 4. 4. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 5. 5. Superhjälte eller fisforskare : En studie om hur flickor gestaltas i moderna barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :genus; kapitelböcker; gestaltning; protagonister; flickor;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att föra statistik och kartlägga bästsäljande kapitelböcker och deras protagonister, samt att redogöra för flickors gestaltning i kapitelböcker och jämföra med tidigare forskning. Studien har använt sig av en kvantitativ metod för att samla data över bästsäljande böcker och en kvalitativ metod för att analysera nio kapitelböcker. LÄS MER