Sökning: "barnbok"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet barnbok.

 1. 1. Den undervisande barnboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Gradinaj; Sofie Persson; [2019]
  Nyckelord :Barnbok; Högläsning; Litearcy; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Vi vill veta hur verksam personal inom förskolan väljer att använda sig av barnböcker, hur de väljer bok och hur de väljer att därefter arbeta vidare med bokens innehåll. LÄS MER

 2. 2. UTOPIA

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Julia Thorell; [2019]
  Nyckelord :Serie; Grafisk novell; Bildberättelse; Graphic novel; Barnbok;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete består av en skriftlig del och en gestaltande del. Den skriftliga delen är en DROP, med beskrivande text och bild kring arbetsprocessen av mitt examensarbete. Den gestaltande delen består av mitt examensarbete, den grafiska novellen UTOPIA. . LÄS MER

 3. 3. Att ta hänsyn till barnet : En studie av ikonotext i Rose Lagercrantz och Ilon Wiklands Den långa, långa resan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Berglund-Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Ikonotext; Adaptation; Barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Hur kan en bok med bilder på fallande bomber, stridsvagnar och en döende hund i en flickas armar vara en barnbok? Hur berättar man egentligen om krig, död och sorg för ett barn? Vad om skiljer barn- och ungdomslitteratur från annan litteratur har länge diskuterats och studerats. Ännu har forskare inte funnit någon definition som alla kan komma överens om, förutom det faktum att den är skriven för en tilltänkt målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Vår jord är sjuk, kan vi rädda den? : En kvalitativ studie med fokus på en skönlitterär barnbok om hållbar utveckling i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Roth; Fannie Petersson; [2019]
  Nyckelord :Ecocriticism; ecocentrism; anthropocentrism; ecological sustainable development; Ekokritik; ekocentrism; antropocentrism; ekologisk hållbar utveckling; miljö;

  Sammanfattning : Syftet studien är att undersöka hur en skönlitterär barnbok öppnar för samtal om ekologisk hållbar utveckling med elever i årskurs 3. Barnboken som används ochanalyseras heter Lovis Ansjovis och jorden (2017). Den analyseras genom ett ekokritiskt perspektiv och boken läses upp för elever i helklass under ett lektionstillfälle. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarens arbete med barnlitteratur : En studie om genuspedagogik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlén; Jennifer Shaw Seger; [2019]
  Nyckelord :barnbok; norm; könsroll; genus; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I denna studie undersöker vi hur förskollärare använder barnlitteraturen med fokus på genus. Böcker är ett material som speglar samhället, därför är det intressant att se hur förskollärare reflekterar kring böckers innehåll. LÄS MER