Sökning: "barnbokanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnbokanalys.

  1. 1. "Världen är en saga! Sagan är en värld! Ja, vännen, det har du rätt i! Men varje saga har en moralisk mening och budskap” (Adam Mickiewicz) : En uppsats om genus och jämställdhet i barnlitteraturen i Sverige, Polen och Turkiet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Arzu Baybek Mehlich; Marta Berezak; [2017]
    Nyckelord :children s books; gender; gender equality; stereotypes; semiotic text and image analysis; barnbokanalys; genus; jämställdhet; stereotypa könsroller; semiotisk text och bild analys;

    Sammanfattning : The aim of this research is to study how gender is constructed and represented in children's literature through image and text analysis of the four selected children's books from respectively Sweden, Poland, and Turkey. Through our analysis we want to demonstrate the prevailing gender discourses expressed in children's books through text and image. LÄS MER