Sökning: "barnbokens roll I förskolan gun johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barnbokens roll I förskolan gun johansson.

  1. 1. Barnbokens roll i förskolan : litteratursyn och litteraturpedagogiskt arbete

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Gun Johansson; [2002]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this master-thesis in library and information studies is to investigate how different views on children´s literature show up in pedagogical work in preschool. The aim is also to study methods used in the pedagogical work with literature. LÄS MER