Sökning: "barndeckare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet barndeckare.

 1. 1. Lasse och Maja – Kalle Blomkvists arvtagare? : -En komparativ analys av två barndeckare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Mästerdetektiven Blomkvist; Kalle Blomkvist; Martin Widmark; LasseMaja; Diamantmysteriet; barndeckare; deckare; komparativ; intertextualitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två barndeckare. Den första boken som analyseras, Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002; originalutgåva 1946) var en av de första svenska böckerna inom genren barndeckare. LÄS MER

 2. 2. Karaktärsdrag i deckargrupper ur ett genusperspektiv : En kvalitativ textanalys av barndeckarna Petrinideckarna och Tre tjejer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Edlund; [2016]
  Nyckelord :Barndeckare; Grupp; Karaktärsdrag; Manligt; Kvinnligt; Ledare;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med följande uppsats är att analysera gruppkonstellationen i två olika deckarserier för barn i åldrarna 9-12 år ur ett genusperspektiv. Uppsatsen undersöker dels om gruppmedlemmarna i respektive grupp framställs med könsstereotypa egenskaper, dels hur gruppledarens framställning förhåller sig till övriga i gruppen. LÄS MER

 3. 3. Barndeckare och genus. En studie av genusstereotyper i barndeckare från år 2006

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Malin Christoffersson; Pia Emanuelsson; [2009]
  Nyckelord :litteratursociologi; genus; genusstereotyper; barndeckare; textanalys;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how male and female stereotypes are used to describe the characters in modern detective stories for children. We have analyzed six books in the aforementioned genre written for children between the ages of 9 and 12. LÄS MER

 4. 4. "Blod! Inget tvivel om den saken!" Värdegrunden i åtta populära barndeckare

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Irene Carvelis; Johanna von Brömssen; [2008]
  Nyckelord :Stereotyper; könsroller; barndeckare; värdegrunden;

  Sammanfattning : BakgrundUnder den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen harvi insett att intresset för att läsa barndeckare stadigt ökar blandelever i skolans tidigare år. Människors lika värde är ett cenraltbegrepp inom skolan och intresserar oss mycket. Vi blev därförnyfikna på hur människor skildras inom genren barndeckare. LÄS MER