Sökning: "barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade ordet barndom.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. Varje barns inflytande i förskolan utifrån ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Engdahl; Fidelie Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; demokrati; förskola; förskollärare; inflytande; lyssnande; participation; responsivitet.;

  Sammanfattning : Barns inflytande i förskolan har uppfattats som ett svårtolkat begrepp. Vi har upplevt en viss osäkerhet kring vad förskollärare anser att begreppet innebär samt hur de arbetar med det i verksamheten. Då det är ett högst relevant område i förskolans verksamhet har vi valt att undersöka inflytande utifrån förskollärares perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns möjligheter att identifiera sig i förskolansboksamling : Text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer medförskolepedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Michelle Holmdal; Rebecca Holmdal; [2021]
  Nyckelord :barns självidentifikation; bok ur val; etnisk representation; förskola; normkritik; normer; positiv och negativ representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett normkritiskt perspektiv undersöka hur barnböcker skriver fram etnicitet och hur pedagoger väljer barnböcker till förskolans barngrupper. Frågeställningarna i studien är: Hur framställs och representeras etniciteter i ofta lånade barnböcker? Hur beskriver förskolepedagoger bokens betydelse i förskola? Och hur väljs och formas förskolans bokutbud? Den teoretiska utgångspunkten som används i denna studie är normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar kring konflikt  och konflikthantering vid på- och avklädningssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Billing Adolfsson; Emilia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; konflikt; konflikthantering; pedagogers uppfattning; samspel och strategier;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa forskningsstudie utgår vi från att se hur yrkesverksamma pedagogers uppfattningar, kännedom och tankar kring konflikt och konflikthantering mellan dem och barn vid på- och avklädningssituationer tolkas.  Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma pedagoger på två olika förskolor i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Se mig : Att använda bilderböcker som pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Therese Berzelius; Sarah Olsson; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Bilderböcker; Blyg; Empati; Introvert; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning I samband med starten på vårt examensarbete blev vi nyfikna på barnböcker med blyga och intro­verta huvudpersoner utifrån ett normperspektiv. Vi blev då tipsade om Emma AdBåges sommarprat (Sommar i P1 2020). LÄS MER