Sökning: "barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet barndomssociologi.

 1. 1. Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Madelene Engblom; Linn Mellbin Holmberg; [2024-02-21]
  Nyckelord :barns aktörskap; fritidshem; lärare i fritidshem; förhållningssätt; barndomssociologi; intervju och observation.;

  Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. LÄS MER

 2. 2. "Mycket kojor, mycket vrår" : En kvalitativ studie om barns samspel i lek och pedagogers perspektiv på leken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Henna Forsström Karbelius; Petra Niskala; [2024]
  Nyckelord :barns lek; pedagogers perspektiv; fenomenologi; barndomssociologi; observationer; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftade till att bidra med kunskap om barns samspel i lek samt pedagogers syn på barns lek. De forskningsfrågor som låg till grund för detta arbete var: ”Hur ser barns samspel ut i leken?”, ”Hur arbetar pedagogerna med den dagliga organiseringen av barnens lek?” och "Vad är pedagogernas perspektiv på barns lek?". LÄS MER

 3. 3. "Jag vill också läsa den" : En etnografisk fältobservation med fokus på de yngsta barnens agens i relation till pedagoginitierad högläsning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tony Vikström; [2024]
  Nyckelord :Högläsning; Observation; Barndomssociologi; Agens; Åldersmaktordning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv synliggöra hur barns agens möjliggörs eller begränsas i relation till pedagoginitierad högläsning hos de yngsta barnen i förskolan och diskutera det i relation till åldersmaktordning. Frågeställningarna som besvaras inom studien är ”På vilka sätt möjliggörs eller begränsas yngre barns agens i relation till högläsning i förskolan?” och ”Hur kan yngre barns agens relateras till åldersmaktordning mellan barn och pedagog vid högläsning?”. LÄS MER

 4. 4. Barns röster i en digitaliserad värld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carl Hedin; Tommy Henriksson; [2023-12-07]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Digital kultur; Digitalisering; Digitala artefakter; Medieanvändning; Barndomssociologi; Fritidshemmet; Elevers digitala intressen; Praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks elevers digitala intressen ur ett barndomssociologiskt perspektiv med stöd i teorier om praktikgemenskaper. Syftet med undersökningen är att lyfta barns perspektiv på hur vad deras digitala intressen kan erbjuda i form av sociala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andreas Andersson; Berta Burgos; [2023-10-26]
  Nyckelord :Relationsarbete; Inneslutning; Uteslutning; Fritidshemmet; Sociala relationer; Barndomssociologi; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : The Friends report spreads knowledge about bullying and harassment in the Swedish school. According to Friends, 25% of the students in grade F-3 are worried that they will be alone in the schoolyard when they are on a recess. 28% of the students in grades 3–6 answer that they feel lonely at school. LÄS MER