Sökning: "barnfattigdom i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden barnfattigdom i Sverige.

 1. 1. Barnfattigdomen och dess konsekvenser - ett folkhälsoproblem. En litteraturbaserad studie med ett barnrättsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Hanna Mårtensson; [2018-09-20]
  Nyckelord :Barnfattigdom; barn; ungdomar; ekonomisk utsatthet; effekter; Child poverty; child; adolescence; economic vulnerability; effects;

  Sammanfattning : Background: Child poverty is a globally extensive issue that was first brought up within the Swedish public sector in the early 1990’s. The income gap in Swedish increases and recent surveys show that 12 per cent of Swedish children live with financial vulnerability. LÄS MER

 2. 2. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Avsaknadens erfarenheter : En studie om barnfamiljers upplevelser av ekonomisk utsatthet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Felicia Darle; [2018]
  Nyckelord :social work; child poverty; deprivation; migration; consumption; stigma; social services; civil society; Socialt arbete; ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; deprivation; migration; konsumtion; stigma; socialtjänsten; civilsamhället;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår ifrån hur socialarbetares vittnesmål problematiserar det sociala arbetets struktur gällande ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Genom kvalitativa intervjuer undersöker studien hur barnfamiljer med svag ekonomi upplever att vardagen påverkas av deras ekonomiska situation, vad de tvingas avstå ifrån samt vilket stöd de erfarit från myndigheter och civilsamhälle. LÄS MER

 4. 4. "Det är tur att han inte velat börja med hockey" : En studie om barn i ekonomiskt utsatta familjer ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Johanna Edvardsson; Britt Ruuska; [2017]
  Nyckelord :Child poverty; children´s agency; stigma; economic support; Barnfattigdom; barns strategier; stigma; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : This study is about parents’ perception of child poverty in Sweden, how children get affected by family finances and how children can handle difficulties with being poor. The parents in this study express that there are times when the children do not have the same opportunities as their peers. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär barnfattigdom i en välfärdsstat som Sverige?  : En jämförande studie om hur begreppet barnfattigdom har förändrats över tid i den offentliga debatten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Singstedt; Maria Vitblom; [2013]
  Nyckelord :Child poverty; poverty; economic vulnerability; consumption; welfare state; Barnfattigdom; fattigdom; ekonomisk utsatthet; konsumtion; välfärdsstat.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to study some selected magazine articles by examining how the concept of child poverty is produced in the public debate, and to see if the definition of the term has changed over time. The theoretical approach on which this study is based has been used as a tool to provide better understanding on the subject. LÄS MER