Sökning: "barngrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade ordet barngrupp.

 1. 1. Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt : En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Galina Erlandsson; Eva Zemite; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studien syftade till att undersöka förskollärares förhållningssätt till dans- och musikämnen i den praktiska undervisningen utifrån läroplanens mål. Studien utgick från sociokulturella perspektiv samt utvecklingspedagogiska perspektiv. LÄS MER

 2. 2. AKK och TAKK i förskolan : ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Madeleine Kjellberg; Therés Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Alternativ och kompletterande kommunikation; Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikation; Specialpedagogisk insats; inkluderande förhållningssätt; Språkutveckling; Språkstörning; Sen språkutveckling; Normal Språkutveckling; Didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Att bidra med kunskap om hur och varför verksamma pedagoger väljer att använda AKK/TAKK som en språkutvecklande metod för alla barn i svensk förskola. Studiens fokus är att analysera arbetet med AKK/TAKK utifrån de didaktiska frågorna. LÄS MER

 3. 3. Ensamlekande barn i förskolan : Blyga barns problematik till social interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Gustafsson; Marie Uneteg; [2020]
  Nyckelord :Ensamlek; Blyg; Interaktion; Social Kompetens; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares främjande arbete med barn som leker ensamma och inte ingår i kamratrelationer i förskolan samt vilka åtgärdande insatser som tillsätts. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi använt oss av samtalsintervjuer med förskollärare för att få en konkret inblick i förskollärares tankar och reflektioner över ämnet. LÄS MER

 4. 4. Välkommen till Lövgatan 2 : Ett arbete om mångfald och genus i en bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Wahlman; Johanna Wahlman; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; didaktik; feministisk poststrukturalism; förskola; genus; högläsning; mångfald; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt möjliggör ökad förståelse för människors olikheter. I bilderboken vi skapat får läsaren hälsa på hos åtta olika familjer som bor i ett flerfamiljshus. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares tolkningar av ledarskapet i förhållande till Läroplanen : Förskollärares ansvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Nikolov; Patricia Stamenova; [2020]
  Nyckelord :leda; förskolan; förskollärare; undervisning; målstyrda processer; pedagogiskt ledarskap; uppdrag; styrdokument;

  Sammanfattning : Förskollärarnas kompetens är en förutsättning för kvaliteten i förskolan och relationen mellan kvalitet och utbildad personal ses som högst relevant för att nå de nationella målen (Renblad & Brodin 2012, s.416). LÄS MER