Sökning: "barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet barnhälsovård.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Prolongerad neonatal ikterus iRegion Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Klara Fältsjö; [2021]
  Nyckelord :Prolongerad neonatal ikterus; neonatal hyperbilirubinemi; kvalitetsuppföljning; barnhälsovård; kolestas;

  Sammanfattning : Inledning: Prolongerad neonatal ikterus defineras som kvarstående ikterus vid 14 dagarsålder hos fullgångna barn. Den vanligaste orsaken till detta, hos ett för övrigt friskt barn, ärbröstmjölksinducerad ikterus men prolongerad ikterus kan också vara tecken på allvarligsjukdom såsom kolestas. LÄS MER

 3. 3. The association between intimate partner violence and under 5- child mortality in Nigeria : A cross-sectional study based on Nigerian demographic health survey from 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Maija Liimatainen; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence Emotional violence Physical violence Sexual violence Any violence Under-5 child mortality Nigeria Demographic Health survey;

  Sammanfattning : Background  Both Intimate partner violence and under 5- child mortality are alarmingly high in the world, Nigeria is one of the leading countries. The adverse health outcomes for both women and children as a result of living in a violent environment need to be addressed and combatted. LÄS MER

 4. 4. Association between Community Group Membership and Justification of Physical Intimate Partner Violence among Women in Bolivia – a Cross Sectional Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Sophie Hellge; [2021]
  Nyckelord :Violence against women; gender-based violence; domestic violence; Bolivia; Latin America; women; women`s health; SRHR; sexual and reproductive health;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to broaden the understanding of the role of communitygroups in the prevention of intimate partner violence (IPV) in Bolivia. Therefore, this work assessed the connection between community group membership and the justification ofphysical IPV among women in Bolivia. LÄS MER

 5. 5. Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. LÄS MER