Sökning: "barnhälsovårdsköterskor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnhälsovårdsköterskor.

  1. 1. Hur sömnproblem hos små barn hanteras av barnhälsovårdssköterskor i Region Uppsala

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Catrine Östberg; Ingrid Herlitz; [2018]
    Nyckelord :Sömnproblem; barn; råd; barnhälsovårdsköterskor;

    Sammanfattning : Background: Sleeping-problems are common among small children and affect the lives of the whole family. Support for the parents is an important part of the Child-Health-Services (CHS). The advices should be evidence-based and equal. LÄS MER