Sökning: "barnintensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet barnintensivvård.

 1. 1. Sjuksköterskans perspektiv på syskons delaktighet i vården till kritiskt sjuka barn på BIVA under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Muhl Pollari; Daniel Wake Hamel; [2022]
  Nyckelord :barnintensivvård; besöksrestriktioner; COVID-19; delaktighet; familjecentrerad vård; sjuksköterska; Sverige; syskon; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen deklarerade i mars 2020 COVID-19 till en pandemi. Sjukvårdsavdelningar över hela världen vidtog åtgärder för att minska smittspridningen och besöksrestriktioner inom vården var en av dem. På BIVA i Sverige innebar besöksrestriktionerna att endast en förälder åt gången fick vara hos det sjuka barnet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att ha ett barn som vårdas inom intensivvård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Wijk; Elin Wiklander; [2022]
  Nyckelord :Intensive care; Literature study; Parents’ experience’; Pediatric intensive care; Barnintensivvård; Föräldrars upplevelse; Intensivvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning innebär att föräldrar tvingas lämna sitt barn i händerna hos vårdpersonal och detta är för de flesta föräldrar en ny situation som är förenad med upplevelser av stress och oro. En ökad kunskap om föräldrarnas upplevelse av tiden barnet vårdas på en intensivvårdsavdelning kan bidra till ett bättre omhändertagande av föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av delaktighet när barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Ekstrand; [2022]
  Nyckelord :Barnintensivvård; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att föräldrar deltar i barnets omvårdnad när barnet vårdas på sjukhus har visat sig positivt för barnets hälsa och tillfrisknande. Det föreligger dock hinder för deltagande, särskilt på barnintensivvårdsavdelningar där den högteknologiska miljön kan verka skrämmande. LÄS MER

 4. 4. Familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning : Kommunikation utifrån ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Emma Mejster; [2021]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; delaktighet; information; kommunikation; kontinuitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnan i den familjecentrerade vården är att föräldrar och barn ses som en enhet med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal. Begreppet familjecentrerad vård är omfattande. LÄS MER

 5. 5. Familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning : Kommunikation utifrån ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Emma Mejster; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnan i den familjecentrerade vården är att föräldrar och barn ses som en enhet med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal. Begreppet familjecentrerad vård är omfattande. LÄS MER