Sökning: "barnintensivvårdsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet barnintensivvårdsavdelning.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av delaktighet och deras mående efter utskrivning från barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Mikaela Portman; Beatrice Sommer; [2020]
  Nyckelord :Child-centered care; parent participation; pediatric intensive care unit; post-traumatic stress; Barncentrerad omvårdnad; barnintensivvårdsavdelning; föräldrars delaktighet; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) är en stressande miljö för både barn och föräldrar. Detta kan hindra föräldrar från att vara delaktiga i vården och nära sitt barn som är kritiskt sjuk. Barnets upplevelse av trygghet påverkas av förälderns mående och delaktighet i vården. LÄS MER

 2. 2. Hur föräldrar upplever delaktighet i vården, när deras barn vårdas på barnintensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap; Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Fredrik Hultin; Christian Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förälder; barn; delaktighet; barnintensivvårdsavdelning; familjefokuserad vård;

  Sammanfattning : Tidenpå barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för bådebarnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vårdenav barnet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars stress i intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erica Lawson; Magnus Sigge; [2018]
  Nyckelord :barn; stress; föräldrar; miljö; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar har en nyckelroll i vården av det kritiskt sjuka barnet då de är barnets trygga punkt i den främmande miljön. Det finns en risk för att föräldrar vars barn vårdas på en barnintensivvårdsavdelning utvecklar psykisk ohälsa. LÄS MER