Sökning: "barnintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet barnintervju.

 1. 1. "Läser, då lär man sig massa saker... om man inte läser så lär man sig nästan inte nått" : En intervjustudie med barn i förskoleklass om vad som motiverar dem till skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofia Engblom Olsson; Louice Tegenfeldt; [2019]
  Nyckelord :Skriftspråk; motivation; lärare; förskoleklass; barnintervju; literacy;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att öka kunskapen om vad som motiverar barn till att läsa och skriva. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat några barn i förskoleklass om hur de talar om skriftspråk, dessa intervjuer genomfördes med åtta barn. LÄS MER

 2. 2. "Jaha en sådan"-prylen med många namn. : En studie om lärplattan i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Helmersson; Ann-Charlott Jansson; [2018]
  Nyckelord :Lärplatta; enkät; barnintervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Vi lär oss ingenting på dagis, det är vi som lär dem” : En studie kring de äldre förskolebarnens perspektiv på åldersblandade barngrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Klockare; [2017]
  Nyckelord :åldersblandad barngrupp; sammansättning; förskola; barnintervju; ålder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ser ålderssammansättningen av förskolans barngrupper olika ut. I denna studie behandlas fem och sexåringars perspektiv på åldersblandade barngrupper. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av välbefinnande i förskolan : En fenomenologisk studie utifrån barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Wetterlund; Caroline Shouk Andersson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; barns perspektiv; välbefinnande; fenomenologi; upplevelse; miljö; livsvärld; barnintervju.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns upplevelser av välbefinnande utifrån olika miljöer ochsituationer på förskolan. Detta har studerats genom att ställa frågan: På vilka platser ellersituationer relaterar barnen sitt välbefinnande till och vart upplever barnen att de mår brarespektive dåligt i förskolan? Ett fenomenologiskt perspektiv ligger till grund för studiensteoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan : i relation till barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Claudia Hallbom; Anna Rydkvist; [2015]
  Nyckelord :Högläsning; barns språkutveckling; förskola; barnintervju;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka varför pedagoger högläser i förskolan, samt barns upplevelser av högläsning i förskolan. Följande frågeställningar har använts för att specificera studiens syfte: Varför högläser pedagoger? Vad upplever barnen vid högläsning? Metoderna som använts i studien består av frågeformulär riktat till pedagoger samt barnintervjuer. LÄS MER