Sökning: "barnintervju"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade ordet barnintervju.

 1. 11. Pedagogers förhållningssätt till leken : ur barns perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Andersson; Emelie Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :lek; förskola; barns perspektiv; barnintervju; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en kvalitativ studie som handlar om pedagogers förhållningssätt till leken sett ur barns perspektiv. Syftet är att få en större inblick i barns uppfattningar om pedagogernas förhållningsätt till leken. I forskningsbakgrunden lyfts tidigare forskning inom ämnesområdet fram och begrepp tydliggörs. LÄS MER

 2. 12. Barns syn på att lära sig läsa och skriva - Att ta tillvara på barns egna tankar om sitt första skriftspråkslärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Kjellsson; [2010-02-08]
  Nyckelord :barns syn; skriftspråkslärande; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om hur de äldsta förskolebarnen ser på sitt lärande. Mer specifikt hur de uppfattar att de lär sig läsa och skriva samt att låta barnens syn på sin tidiga skriftspråksinlärning få komma fram. LÄS MER

 3. 13. "När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christel Andersson; Martina Gabrielsson; [2007]
  Nyckelord :barnintervju; lek; förskola; lärande;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning med ca 15 barn om deras tankar om lek och lärande. Barnen som är med i undersökningen är mellan 3-5 år. Barnen fick frågor som, Vad lär du dig i leken? Vem lär dig? När lär du dig? Syftet är att få barnens syn på deras lek och lärande. LÄS MER