Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Musisk lek med Musiklek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2020]
  Nyckelord :barnsång; lek; barnkör; fantasi; musisk; musiklek; interaktionsanalys; delaktighet; förmedlingspedagogik; progressiv pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. LÄS MER

 2. 2. Mitt i prick : Tonbildningsmetodik i barnkör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Staffan Bråsjö; [2018]
  Nyckelord :children’s choir; head-voice; pitch finding; resonance; intonation; tone production; barnkör; huvudklang; tonträffning; resonans; intonation; tonbildning; klang;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain insight into how experienced children’s choir conductors work with the development of voices in the elementary school age. The work primarily focuses on aspects of vocal production such as finding and matching pitch, intonation, tone quality, resonance and falsetto singing. LÄS MER

 3. 3. Titta på händerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Isaksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik children s choir; utbildningsvetenskap; musikundervisning; slagteknik; gestik; barnkör; dirigering; conducting; gesture; music education; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Som barnkörledare har jag tänkt på vad barnen egentligen förstår av dirigering. Ibland reagerar barnen på alla gester och ibland inte på några. Som yrkesverksamma körledare, dirigenter eller pedagoger kan vi dra nytta av att veta vad barnen faktiskt tar till sig och intressant vilken information barn i barnkör får ut av dirigering. LÄS MER

 4. 4. Notläsning med handen? - relativ solmisation som pedagogiskt verktyg i barnkören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Iderberg; [2017]
  Nyckelord :tonplats; handtecken; tonala mönster; barnkör; notläsning; relativ solmisation; music education; educational science; hand signs. scale degree; tonal patter; children’s choir; relative solmization; sight reading; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur relativ solmisation kan användas i arbetet med att lära barn och unga att sjunga och läsa noter. I datainsamlingen har fyra metoder använts; fallstudie, observation, kvalitativ intervju och stimulated recall. LÄS MER

 5. 5. Körrekrytering i Svenska kyrkan : Vilka faktorer bör man fokusera på för att vara framgångsrik när man rekryterar körsångare till Svenska kyrkan?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Kerstin Ytterberg; [2016]
  Nyckelord :Kyrkomusik; Körsång; Svenska kyrkan; Körrekrytering; Körtrappa; Barnkör; Ungdomskör; Kyrkokör; Körledning; Församlingsverksamhet; Rekryteringsgrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: I svenska kyrkan finns en lång tradition av att kören är en viktig del av gudstjänstlivet och församlingsverksamheten. För en körsångare kan kören vara den första kontakt man har med sin församling. Svenska kyrkan samlar ca 100 000 körsångare och dessa utgör kyrkans största frivilliggrupp. LÄS MER