Sökning: "barnkirurgi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet barnkirurgi.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att ha ett barn med en diagnos inom Nationell Högspecialiserad vård för barnkirurgi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vilde Stankiewicz; Frida Andersson Ericsdotter; [2023]
  Nyckelord :Parents experience; Congenital Malformations; Hirschprungs disease; Diaphragmatic hernia; Anorectal malformations; Esophageal atresia; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I Sverige år 2020 föddes det cirka 114 500 barn. Av dessa föds ungefär 2% med en missbildning som behöver behandlas inom medicinsk eller kirurgisk vård. De barnkirurgiska diagnoserna inom Nationell Högspecialiserad vård (NHV) är endast en liten del av alla de medfödda missbildningarna. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av hur anknytning främjas inom nationell högspecialiserad vård när barnet är vårdberoende under neonatalperioden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Alexandra Asknor; [2022]
  Nyckelord :Attachment; parents’ experience; national specialized medical care; neonatal period; nursing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas 110 nyfödda barn på barnkirurgiska center för en diagnos inom nationell högspecialiserad vård i Sverige. Anknytningen mellan barn och föräldrar påbörjas redan under fostertiden och fortsätter efter förlossningen. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande och obehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till att barnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 5. 5. Föräldrainformation inom barnkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Williamsson; Emelie Ericsson; [2013]
  Nyckelord :Children; parents; information; surgery; Barn; föräldrar; information; operation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar är ofta oroliga i samband med barnets operation. Studier har visat att god information till föräldrarna kan minska denna oro. Dock har studier även visat att föräldrar till barn som ska opereras får ofta bristfällig information både pre-, per- och postoperativt. LÄS MER