Sökning: "barnkörsmetodik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet barnkörsmetodik.

  1. 1. Vägen från barns unisona sång till flerstämmighet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Jennifer Carlsson; [2012]
    Nyckelord :children; singing; children s choir; children s choir methodology; harmony; barn; sånger; barnkör; barnkörsmetodik; stämsång;

    Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att ge en övergripande uppfattning om hur man kan arbeta med barn för att introducera flerstämmighet. Jag har tagit del av relevant litteratur samt utfört intervjuer av tre pedagoger med erfarenheter både inom undervisning i vanlig skolklass samt musikklass och kör med antagningsprov. LÄS MER